Daugiau galimybių mėgėjų žvejybos plėtrai

pludeVyriausybė posėdyje pritarė Aplinkos ministerijos pateiktam žuvininkystės vandens telkinių, į kuriuos leidimai naudoti žvejybos plotą neišduodami, sąrašo pakeitimui. Šis sąrašas papildytas maždaug 200 vandens telkinių.

Į sąrašą įtraukti rekreacijai svarbūs savivaldybių pasiūlyti vandens telkiniai ir kiti minėtą kriterijų atitinkantys mėgėjų žvejybos plėtrai ir vietos gyventojų poilsiui svarbūs vandens telkiniai, kuriuose žuvų išteklių atkūrimas vykdomas arba numatomas vykdyti valstybės lėšomis.

Tik nedidelė dalis į sąrašą įtrauktų vandens telkinių yra naudojami kaip žvejybos plotai (išnuomoti). Šių telkinių nuomininkai neturėtų nuogąstauti, nes leidimai naudoti žvejybos plotus galios iki juose nurodyto termino pabaigos. Pasibaigus terminui tokie leidimai nebebus išduodami.

Atsižvelgiant į Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos siūlymą, į sąrašą įtraukti vandens telkiniai, svarbūs vertingų gamtinių kompleksų ir biologinės įvairovės išsaugojimui, žuvų migracijai ir nerštui.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijaNeišnuomotų vandens telkinių sąrašas

Išnuomotų vandens telkinių sąrašas